Stichting Take 4

Voorzitter: Verona Kuijpers
Secretaris: Jolanda van den Braak
Penningmeester: Wim Busink
Bestuurslid: Vincent de Groot

RSIN (rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informatienummer): 860351002
Contactgegevens: Stichtingtake4@gmail.com, Koninginnelaan 63, 6542 ZJ Nijmegen

Doelstelling
Stichting Take 4 is opgericht ter bevordering en verspreiding van kennis over bipolaire stoornissen om zo het taboe op bipolaire stoornissen te doorbreken en professionals en naasten/betrokkenen handreikingen te doen voor ondersteuning aan en de zorg voor mensen  met een bipolaire stoornis.
Zie ook:
Statuten
Beleidsplan

Bestuursleden ontvangen geen beloning. Bestuurders mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen op vertoon van de bewijsstukken. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de stichting.

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten hou de website in de gaten voor de nieuwsbrief. Je kan ons ook altijd volgen via Facebook en LinkedIn.