Stichting Take 4

StichtingTake4 is in het leven geroepen om Jöran te ondersteunen bij zijn missie: het thema bipolariteit en onbegrepen gedrag beter bespreekbaar maken. Als vrijwilligersorganisatie met ANBI-status verzorgen wij de financiële en organisatorische zaken rondom de film en de inzet van Jöran. 

Doelstelling
Stichting Take 4 is opgericht ter bevordering en verspreiding van kennis over bipolaire stoornissen om zo het taboe op bipolaire stoornissen te doorbreken en professionals en naasten/betrokkenen handreikingen te doen voor ondersteuning aan en de zorg voor mensen  met een bipolaire stoornis.

STICHTING-TAKE4-klein

Stichtingtake4@gmail.com
Batavierenweg 104
6522 EC Nijmegen

RSIN (rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informatienummer): 860351002

Bestuursleden ontvangen geen beloning. Bestuurders mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen op vertoon van de bewijsstukken. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de stichting.

Rob Vullings

“Ik ken Jöran uit de tenniswereld en toen ik over dit project hoorde, heb ik mijn bedrijf meteen als sponsor aangemeld. De doelstelling ‘het taboe rond bipolaire stoornissen te doorbreken en bewustzijn te creëren bij verschillende doelgroepen’ spreekt mij erg aan en ik denk dat de documentaire daar echt een belangrijke rol in kan spelen. Een goede zaak. Met veel plezier help ik daarom mee met de organisatie.”

www.linkedin.com/in/robvullings

Portret. Man. Rob.

Koen Mühlradt, secretaris

“Na het zien van de documentaire en het indrukwekkende verhaal van Joran werd me pijnlijk duidelijk wat een enorme impact bipolaire stoornissen hebben op het leven van de patiënt maar ook de omgeving. Via mijn betrokkenheid bij de stichting Take4 ben ik blij een bescheiden bijdrage te kunnen leveren om deze problematiek bespreekbaar te maken en hopelijk meer begrip en inzicht voor zowel lotgenoten, zorgverleners, ordehandhavers, familieleden als andere betrokken personen en instanties.”

www.linkedin.com/in/koenmuhlradt

Wim Busink

“Na mijn HEAO-BE studie ben ik bijna 25 jaar werkzaam geweest bij VGZ op de financiële administratie. Als gevolg van een reorganisatie ben ik in 2014 ontslagen. Dat gaf me de mogelijkheid om dat te gaan doen wat ik ècht leuk vond, maar wel met een link naar mijn achtergrond. Zo ben ik jaren penningmeester geweest van een grote tennisclub. Daar ken ik Jöran ook van, we hebben veel strijd geleverd op de baan. Het voelde als een eer toen hij me begin 2019 vroeg om penningmeester te worden van zijn stichting.”

www.linkedin.com/in/wim-busink

Portret. Man. Wim.

Nienke Gravesteijn, bestuurslid

“Bestaat er zoiets als verward gedrag? Of is het gedrag dat niet begrepen wordt door de omgeving? Niet begrepen worden, dat kan ons allemaal overkomen. En juist dan heb je vrienden, familie en professionals nodig die naast je blijven staan. Ik vind het belangrijk om onbegrepen gedrag bespreekbaar te maken. Daar probeer ik aan bij te dragen door mijn werk voor vier ggz-organisaties in de regio. En als bestuurslid van Stichting Take4.”

www.linkedin.com/in/na-gravesteijn

Facebook
LinkedIn
Instagram