Stichting Take 4

Voorzitter: Rob Vullings
Secretaris: Jolanda van den Braak
Penningmeester: Wim Busink
Bestuurslid: Stef Schenkelaars

RSIN (rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informatienummer): 860351002

STICHTING-TAKE4-klein

Stichtingtake4@gmail.com
Koninginnelaan 63
6542 ZJ Nijmegen

Doelstelling
Stichting Take 4 is opgericht ter bevordering en verspreiding van kennis over bipolaire stoornissen om zo het taboe op bipolaire stoornissen te doorbreken en professionals en naasten/betrokkenen handreikingen te doen voor ondersteuning aan en de zorg voor mensen  met een bipolaire stoornis.

Zie ook:
• Statuten
• Beleidsplan

Bestuursleden ontvangen geen beloning. Bestuurders mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen op vertoon van de bewijsstukken. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de stichting.

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten hou de website in de gaten voor de nieuwsbrief. Je kan ons ook altijd volgen via Facebook en LinkedIn.


Wil je Stichting Take 4 ondersteunen?

 

Facebook
LinkedIn
Instagram