De docu op uw locatie

Een boodschap van hoop

Met de docufilm ‘Zlatan is gek’ willen we het taboe op psychische stoornissen doorbreken, het begrip vergroten en het gesprek openen. We brengen een boodschap van hoop: ook met een bipolaire of andere psychische stoornis is het mogelijk de regie op het eigen leven te herstellen.

Daarom willen de film graag vertonen aan professionals, studenten, naasten, lotgenoten en iedereen die te maken heeft met bipolariteit of onbegrepen gedrag.

Ziet u mogelijkheden voor uw doelgroep? 
Neem contact met ons op en we bespreken het graag. 

Kosten

De film is tot stand gekomen dankzij donaties van een groot aantal organisaties en particulieren. Voor het vertonen van de film vragen wij daarom enkel een vergoeding van reis- en onkosten.

Wel willen wij de film en het nog niet gebruikte materiaal verder ontwikkelen en beschikbaar maken voor een breder publiek. Zo zijn er plannen voor het editen van een kortere versie, het maken van een podcast en wellicht het maken van een vervolg.

Mocht u nog geen donatie hebben gedaan aan Stichting Take4 en u wilt de film vertonen, dan vragen we u vriendelijk een donatie te doen.

Filmvertoning
Tijdsduur: ongeveer 1,5 uur

U kunt de film zelf in besloten kring vertonen. Neem contact met ons op en wij bespreken met u of de film geschikt en relevant is voor uw doel en doelgroep. Bedenk wel dat de film veel losmaakt bij mensen. Mocht u de film zelf willen vertonen in uw organisatie, zorg dan voor een goede inleiding en neem de tijd voor gesprek en reflectie achteraf.

Filmvertoning met inleiding en nabespreking door Jöran
Tijdsduur: ongeveer 2,5 uur

Het is onze ervaring dat de boodschap van de film nog indringender is wanneer Jöran zelf aanwezig is om toelichting te geven en om vragen te beantwoorden. Neem contact met ons op en wij bespreken de mogelijkheden.

Lezing en vraaggesprek met Jöran, ondersteund met losse fragmenten uit de film.
Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur

Wanneer u niet de tijd heeft om met uw doelgroep de volledige film te bekijken, kunnen we ook een progamma over het thema bipolariteit maken waarin we slechts enkele fragmenten laten zien. We kunnen daarbij specifiek ingaan op het aspect dat uw doelgroep het meest interesseert. Neem contact met ons op en wij bespreken de mogelijkheden.

Maatwerk

In overleg is het mogelijk om een thematische montage uit de film en/of uit het overige filmmateriaal samen te stellen. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de gewenste opzet en lengte van de montage. Neem contact met ons op en wij bespreken de mogelijkheden.

Voor grote en kleine zalen

De film duurt 90 minuten. Er is een zware versie van bioscoopkwaliteit beschikbaar voor vertoning in filmzalen en er is een lichtere digitale versie, die kwalitatief ook prima is voor vertoning in kleinere zalen op een tv-scherm of via een beamer. Bovendien is er een versie beschikbaar met Engelse ondertiteling van de gesprekken. Wanneer u kiest voor vertoning in eigen beheer, dan stellen wij de film beschikbaar via Vimeo. U krijgt van ons een link met inlogcodes waarmee de film gedurende een beperkte tijd voor u beschikbaar is.

Vertoning in café VanOuds
Voor kleinere groepen – tot 20 mensen – is het mogelijk om op maandagavond de film te vertonen in café VanOuds, Augustijnenstraat 33 in Nijmegen. Als partner van ons project brengt VanOuds daarvoor geen zaalhuur in rekening.

Vanouds_Bordeaux_Logo-01
Facebook
LinkedIn
Instagram