Doneren

Uw bijdrage is welkom

Als vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van subsidies en donaties. Voor de lopende kosten, maar vooral voor nieuwe initiatieven ontvangen wij daarom graag uw bijdrage. We hebben plannen om de huidige film te editen tot een kortere versie, er zijn ideeën voor het maken van een podcast en ook al plannen voor het verfilmen van een vervolg. Ook wil Jöran graag een bijdrage leveren aan de huidige discussie in de psychiatrie over het langdurig gebruik van medicatie.

Kortom: plannen en ideeën te over. Met uw financiële ondersteuning pakken wij ze op.

Doneer geld

Donaties komen op de rekening van Stichting Take 4, stichting ter bevordering van de kennis over bipolaire stoornissen, kvk nr 75645343. Onze stichting heeft de ANBI-status. Dat betekent dat je jouw gift als aftrekpost kunt opvoeren bij je aangifte inkomstenbelasting. Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar de website van de Belastingdienst.

Hartelijk dank voor je bijdrage!

Bedrag

Facebook
LinkedIn
Instagram